Denken Voor De Spiegel

Inspiratie Van 18De-Eeuwse Filosofen

Neil Postman, een van 's werelds meest bekende cultuurcritici, neemt ons mee terug naar de 18de eeuw. Hij laat zien hoe in de tijd die later de Verlichting werd genoemd grote denkers als Goethe, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, Thomas Jefferson en Benjamin Franklin nieuwe ideeën ontwikkelden over de mens en zijn samenleving.
Met deze illustere wijsgeren als leidsmannen voor ogen pleit Postman ervoor ook in deze eeuw 'ons verstand weer eens goed te gaan gebruiken' en ons niet over te geven aan blindelings geloof in de moderne technologie. Postman ziet de lessen uit de geschiedenis als fundament voor de toekomst. Wie geen kennis neemt van wat in het verleden reeds aan denkwerk is ver- richt, heeft geen bouwstenen voor vernieuwende denkbeelden en praktische stappen op de weg naar morgen.
Denken voor de spiegel is een bijzonder constructief en optimistisch pleidooi voor een kritische kijk op onze westerse maatschappij aan de hand van de mensen die in vroeger dagen, net als wij, voor de uitdaging van een onbekende toekomst stonden.
Neil Postman is hoogleraar voor Cultuur en Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van New York. Eerder publiceerde hij o.a. Wij amuseren onszelf dood en Wij voeden op tot niets
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 6,00
Aantal: Bestellen

Voorraad

2